2016-03-24

Krajowe Ramy Interoperacyjności - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Krajowe Ramy Interoperacyjności  -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Krajowe Ramy Interoperacyjności

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=809246EDD43835C5AFF185C3A222984B?id=WDU20120000526&type=2