2016-03-03

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Cyfryzacji

 
 
 
 
 
Zarządzenia dot. Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji wraz z ich zmianami.
 
 
Pełna treść aktów prawnych została umieszczona w załącznikach.

Załączniki

  Regulamin Organizac...yfryzacji.pdf 405,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulam. I Z...4.2016 r..pdf 232,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulam. II ...4.2016 r..pdf 234,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulam. III...5.2016 r..pdf 256,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulam. IV ...a 2016 r..pdf 238,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulam. V Z...a 2016 r..pdf 240,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana VI Zarządze...a 2016 r..pdf 260,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulam. VII...a 2016 r..pdf 342,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Org. MC; ...2016 r.-1.pdf 489,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana VIII Zarząd...yr.Gen MC.pdf 331,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana IX w sprawie.... 2016 r..pdf 327,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana X w sprawie ...a 2017 r..pdf 291,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana XI Zarządze...yjnego MC.pdf 273,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE NR 149...yfryzacji.pdf 225,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 37 ...yfryzacji.pdf 547,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 3 M...yfryzacji.pdf 296,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 67 ...yfryzacji.pdf 229,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Zarządzenie nr ...yfryzacji.pdf 548,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulaminu -...yfryzacji.pdf 265,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 1. ...ynności .pdf 276,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 6 M...cyjnegoMC.pdf 267,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26 ...a 2018 r..pdf 474,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana z lutego 2019.pdf 267,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana z czerwca 2019.pdf 263,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin org. MC Z...a 2018 r..pdf 474,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin organizac...1.2020 r..pdf 605,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się