2015-12-23

Kierownictwo

 

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski

 

Sekretarz Stanu Adam Andruszkiewicz

 

Podsekretarz Stanu Wanda Buk

 

Dyrektor Generalny Jacek Dziuba

 

 

Pełnomocnicy:

 

Robert Kroplewski -  Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego

 

Mariusz Madejczyk -  Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do współpracy z administracją rządową i samorządową

 

Magdalena Borowik - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw technologii finansowych

 

Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Cyfryzacji - Andrzej Kaczmarek

iod@mc.gov.pl

 

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności

Katarzyna Marcisz - email: iod@mc.gov.pl

 

 

O ministerstwie

 

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku (w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja.

 

 

Załączniki

  Utworzenie MC 08 12 15.pdf 672,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut MC- Zarządz...2.2015 r..pdf 676,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut zmiana I z d... nr 7 PRM.pdf 732,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut zmiana II z ...Nr 51 PRM.pdf 672,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja Kompetencyj...a 2016 r..pdf 251,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja Kompet. zmi...a 2016 r..pdf 252,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja Kompetencyj...yfryzacji.pdf 357,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut zmiana III -...yfryzacji.pdf 677,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja kompetencyj...yfryzacji.pdf 363 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nowela statutu 4.02.2017 r..pdf 226,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 37 ...yfryzacji.pdf 547,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenia Nr 4 M...yfryzacji.pdf 295,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenia Nr 5 M...yfryzacji.pdf 430,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut MC na dzień...a 2018 r..pdf 229,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja kompetencyj...anu oraz .pdf 430,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja kompetencyj...yfryzacji.pdf 294,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 1 z...ryzacji .pdf 276,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skład Gabinetu Pol...1.2020 r..doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się