Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacje o wolontariatach i stażach dla bezrobotnych
Informacje o wolontariatach i stażach dla bezrobotnych
03.06.2015 więcej
Informacje o praktykach
Informacje o praktykach realizowanych w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji.
15.05.2015 więcej
Majątek
Majątek - informacja o majątku MAC
27.08.2014 więcej
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji
17.12.2012 więcej
Informacje o naborach
Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji
19.07.2012 więcej
Struktura
Struktura organizacyjna Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
23.12.2011 więcej
Zadania
Zakres zadań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
23.12.2011 więcej
Kierownictwo
Skład Kierownictwa i Gabinetu Politycznego MAC
23.12.2011 więcej