2011-12-23

Kierownictwo

 

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska

 

 

Sekretarz Stanu Witold Kołodziejski

 

Podsekretarz Stanu Szymon Ruman

 

Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

 

Dyrektor Generalny Elżbieta Markowska

 

Szef Gabinetu Politycznego Ministra

 

 

Szczegółowy układ kompetencyjny Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego zawarto w Decyzji Nr 19 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.07.2015 r. 

 

Decyzje 22 i 24 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (odpowiednio) 3 sierpnia 2015 r. i z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Decyzja Nr 19 Minis...7.2015 r..pdf 222,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja 22.pdf 193,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja 24.pdf 200,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tabela Gabinet Poli.... (3) (2).doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się