Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze nr 67409
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 67409
18.08.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 67350
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 67350
17.08.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 66545
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 66545
31.07.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 60748
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: audytor wewnętrzny – nr ogłoszenia 60748
06.02.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 60557
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 60557
04.02.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 60556
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: podreferendarz – nr ogłoszenia 60556
04.02.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 60315
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 60315
29.01.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze nr: 55522
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 55522
09.10.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr: 55303
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 55303
04.10.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr: 55298
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 55298
04.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się