Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Akademia Dostępności Cyfrowej”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów krajowych do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Akademia
Dostępności Cyfrowej”, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa
14.01.2020 więcej
Warsztaty - Praktyczne problemy wdrożenia Uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” i katalogu usług publicznej chmury obliczeniowej
Warsztaty - Praktyczne problemy wdrożenia Uchwały „Wspólna
Infrastruktura Informatyczna Państwa” i katalogu usług
publicznej chmury obliczeniowej
11.12.2019 więcej
Zapytanie o informację (RFI) dotyczące świadczenia usług chmurowych dla jednostek administracji publicznej w ramach programu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
Zapytanie o informację (RFI) dotyczące świadczenia usług
chmurowych dla jednostek administracji publicznej w ramach
programu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
31.10.2019 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu „Katalogi Administracji Publicznej”
Publiczna prezentacja założeń projektu „Katalogi
Administracji Publicznej”
29.07.2019 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji publicznej założeń projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji"
Ogłoszenie o publicznej prezentacji publicznej założeń
projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji"
23.07.2019 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu „Portal RP”
Publiczna prezentacja założeń projektu „Portal RP”
15.07.2019 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji programu: Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
Ogłoszenie o publicznej prezentacji programu: Wspólna
Infrastruktura Informatyczna Państwa
03.07.2019 więcej
Szacowanie wartości zamówienia – usługi wsparcia eksperckiego w projekcie e-Doręczenia
Szacowanie wartości zamówienia – usługi wsparcia
eksperckiego w projekcie e-Doręczenia.
19.06.2019 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”
Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Doręczenia –
usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”
08.05.2019 więcej
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów do ponownego wykorzystywania za pośrednictwem usług sieciowych
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających udostępnianie danych zgromadzonych w
centralnej ewidencji pojazdów do ponownego wykorzystywania za
pośrednictwem usług sieciowych
28.02.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się