Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zmiana terminu odpracowania przez pracowników administracji rządowej dnia wolnego 4 maja 2018 r.
Zmiana terminu odpracowania przez pracowników administracji
rządowej dnia wolnego 4 maja 2018 r.
23.04.2018 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Otwarte dane plus–publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.3
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Otwarte dane
plus–publiczna prezentacja założeń projektu w ramach
działania POPC 2.3
11.04.2018 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Zintegrowana Platforma Analityczna – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.2 (zmiana terminu)
Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Zintegrowana Platforma
Analityczna – publiczna prezentacja założeń projektu w
ramach działania POPC 2.2 (zmiana terminu)
30.03.2018 więcej
Informacja Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia trybu obsługi niezgodności w CEP w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r.
Opis trybu zgłaszania niezgodności w Centralnej Ewidencji
Pojazdów w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r.
10.11.2017 więcej
Ogłoszenie o planowaniu podpisania umowy na projekt „POPC Wsparcie”
Ogłoszenie o planowaniu podpisania umowy na projekt „POPC
Wsparcie”
02.10.2017 więcej
Opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” – rozeznanie rynku
Opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla projektu
„Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” – rozeznanie
rynku
22.08.2017 więcej
Ogłoszenie pt. "Przeprowadzenie i obsługa dwudniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych – rozeznanie rynku"
Ogłoszenie pt. "Przeprowadzenie i obsługa dwudniowych szkoleń
z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych –
rozeznanie rynku"
30.06.2017 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu „EZD RP”
Publiczna prezentacja założeń projektu „EZD RP”
31.05.2017 więcej
Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.1 .
Ogłoszenie o publicznej prezentacji - Rozwój Systemu Rejestrów
Państwowych – publiczna prezentacja założeń projektu w
ramach działania POPC 2.1 .
09.05.2017 więcej
123