2020-05-07

Komunikat do dostawców usług w modelu chmury obliczeniowej

Szanowni Państwo,

sytuacja, w której znaleźliśmy się - podobnie jak wiele innych państw - wpłynęła nie tylko na życie obywateli, ale i instytucji. To moment, w którym warto zastanowić się nad przemodelowaniem ich działania i wdrożeniem nowych rozwiązań umożliwiających pełną i sprawną obsługę zadań, niezależnie od zmieniających się okoliczności.

Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystanie usług chmurowych w administracji, które zapewnią  łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii, takich jak aplikacje, czy narzędzia do pracy grupowej. Technologii niezwykle funkcjonalnych, nie tylko w tak wyjątkowym - i dla wielu instytucji - trudnym czasie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło system Zapewniania Usług Chmurowych ZUCH, dzięki któremu zweryfikowani dostawcy usług będą mogli zaprezentować swoje katalogi jednostkom administracji rządowej i samorządowej.

ZUCH to proste rozwiązanie dostarczające, uregulowane prawnie, zasady współpracy. Opieramy się o zapisy Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

Już dziś zapraszamy na stronę https://chmura.gov.pl/, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje, jak również będzie można zalogować się i zarejestrować w ZUCH. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji – chmura@mc.gov.pl.

Zapraszamy do współpracy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się