2018-03-30

Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Zintegrowana Platforma Analityczna – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.2 (zmiana terminu)

W dniu 27 kwietnia  2018 r. o godz. 10:00, w sali 002 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja projektu pn. „Zintegrowana Platforma Analityczna”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku na adres: Sekretariat.DZD@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e-mail należy wpisać: „ZPA – prezentacja publiczna”.

 

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.


 

Kolejna zmiana terminu

 

Publiczna prezentacja założeń projektu „ZPA”

Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Zintegrowana Platforma Analityczna – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.2 (zmiana terminu).

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji – Zintegrowana Platforma Analityczna – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.2.

 

W dniu 15 maja  2018 r. o godz. 10:00, w sali 001 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja projektu pn. „Zintegrowana Platforma Analityczna”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 roku na adres: Sekretariat.DZD@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e-mail należy wpisać: „ZPA – prezentacja publiczna”.

 

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

 

 

 

Załączniki

  Zmiana terminu - Pu...projektu.docx 22,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kolejna zmiana term...projektu.docx 13,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  protokól z prezent...cznej ZPA.PDF 538,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załacznik - Prezen...jektu zpa.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się