2020-10-02

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia - stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android „Polak za granicą”

Aplikacja mobilna

 
Przedmiotem rozeznania runku jest rozwinięcie aktualnie funkcjonującej aplikacji mobilnej iPolak stworzonej dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących Polaków.
  
Planowana wersja aplikacji powinna działać na urządzeniach mobilnych dla dwóch systemów operacyjnych i powinna być opublikowana w odpowiednim środowisku dystrybucyjnym: 
  • iOS – sklep AppStore 
  • Android – sklep Google Play 

 

Uwagi.

Pełna treść o głoszenia o rozeznaniu rynku znajduje się w załącznikach.

 

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wpłynęły dwie oferty.

Aktualizacja umieszczona w załączniku.

Załączniki

  Rozeznanie rynku_po... granicą.pdf 466,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1_rozez...granicą.docx 23,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 2_rozez..._ganicą.docx 13,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  AKTUALIZACJIA.docx 12,62 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się