2021-04-20

Konsultacje publiczne Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych proponowanych modyfikacji Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

 

Potrzeba zmiany jest podyktowana koniecznością doprecyzowania terminu wdrażania poszczególnych wymagań Standardu oraz koniecznością poprawienia brzmienia wymagań zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i jedynie edytorskim.

 

Opis proponowanych zmian ujęty jest w metryce dokumentu.

 

Uwagi, wnioski i zapytania można kierować do 28 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres standard.doreczenia@mc.gov.pl

 

Zgłoszenia należy kierować przy użyciu dostępnego na stronie internetowej arkusza Excel. Zgłoszone uwagi powinny odnosić się do konkretnego zagadnienia zawartego w treści dokumentu. Uwagi należy zgłaszać w formie pytań do konkretnych zagadnień lub propozycji erraty. Uwaga nie powinna odnosić się do całości dokumentu, jak również nie powinna stanowić wniosków ogólnych.

 

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w celu podniesienia jakości projektowanych dokumentów przed opublikowaniem nowej wersji Standardu wraz z załącznikami na stronach BIP.

 

Załączniki

  Formularz zgłaszan...tandardu.xlsx 47,08 KB (xls) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK_NORMALI...RSJA1.1c.docx 602,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  STANDARD_USŁUGI_RDE_V1.1c.docx 699,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK_NORMALI...EN_V1....docx 652,91 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się