Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia
wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
28.08.2015 więcej
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych (korekta listy rankingowej)
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania
stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych (korekta listy
rankingowej).
21.08.2015 więcej
Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.
Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału
środków przeznaczonych na realizację zadań Programu
integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.
12.08.2015 więcej
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości"
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – „Remonty
przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch
językach – języku polskim i języku niemieckim jako
języku mniejszości".
31.07.2015 więcej
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania
stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych
27.07.2015 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. pn. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”
Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu
16 czerwca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał
wyboru 3 spośród 38 złożonych ofert.
16.06.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości"
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone
jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku
niemieckim jako języku mniejszości"
08.06.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy
dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób
niepełnosprawnych i seniorów”
06.03.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego - „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju
umiejętności programowania oraz budowania kapitału
społecznego z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych”
03.03.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania
publicznego - „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z
internetu”.
03.03.2015 więcej
1234