2015-06-08

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości"

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości".

 

 

Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

1.      W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, pod numerem telefonu (22) 245 55 84 lub pod adresem poczty elektronicznej: jaroslaw.malecki@mac.gov.pl.

 

 

2.      Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, bądź składać osobiście w kancelarii MAC, przy ulicy Królewskiej 27 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

 

 

Pełne informacje o szczegółach dotyczących otwartego konkursu  ofert umieszczono w załączniku. 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

29 lipca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził wynik postępowania konkursowego dotyczącego wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości" ogłoszonego dnia 8 czerwca 2015 r. Spośród dwóch przesłanych na konkurs ofert Minister wybrał ofertę Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae na realizację zadania pn. „Remont przedszkola Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej w którym prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości, celem zwiększenia dostępności do edukacji mniejszości niemieckiej” i zlecił Stowarzyszeniu realizację tego zadania przyznając na ten cel dotację w kwocie 593.000 złotych. 

Załączniki

  Ogłoszenie- otwart...ZKOLA (1).doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do ogł...ygnięcie.pdf 67,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się