2015-03-03

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania
oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”
i zaprasza do składania ofert. 

Celem tego zadania jest upowszechnienie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych w szczególności poprzez naukę programowania dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzenie nowych koncepcji dydaktycznych w zakresie nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych wśród grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia z nastawieniem na ich praktyczne wykorzystanie.

 

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

 

·         Integracja istniejących materiałów i treści dot. nauki programowania poprzez utworzenie bazy wiedzy zawierającej kursy, materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.;
w tym dotychczas opracowane i dostępne materiały na ten temat;

·         Przeprowadzenie spójnych warsztatów i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców na terenie  min. 4 województw (pożądane 16);

·         Przygotowanie materiałów szkoleniowych do samodzielnego wykorzystania.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 roku.

                                                                                                                                                  

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 245-55-64 lub pod adresem poczty elektronicznejsekretariat.DSI@mac.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie,
do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Swoje kandydatury proszę zgłaszać pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu.

 

Rozstrzygnięcie

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych” wybrane zostały następujące oferty:

 

  • „Ogólnopolska Akademia Programowania” – Stowarzyszenie Talent

               kwota dotacji: 1 120 000,00 zł;

  • „Ogólnopolski program edukacyjny „Koduj z Klasą 2015” - Fundacja Centrum Edukacji                    Obywatelskiej

               kwota dotacji: 330 000,00 zł;

  • „Akademia 3.0 – apki.org” -Fundacja Media 3.0

               kwota dotacji: 315 000,00 zł;

  • „DEAF CODE” – Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

               kwota dotacji: 160 000,00 zł;

  • „Code Week Polska 2015” – Fundacja Nowoczesna Polska

               kwota dotacji: 75 000,00 zł.

 

Informację o rozstrzygnięciu umieszczono także w załączniku.

Załączniki

  wzór oświadczenia 3 marca.docx 20,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zasady rozliczania ...e 3 marca.doc 118,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie - konku...e 3 marca.doc 104,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oferty realiz...blicznego.doc 121 KB (doc) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie ko...ramowanie.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa Fundacja Nowo...na Polska.pdf 554,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 scan ofer...na Polska.pdf 840,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa Stowarzyszenie Talent.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 sc...ie Talent.pdf 3,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 za...ie Talent.pdf 274,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa Polski Zwiaze... Łódzki.pdf 514,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 scan ofer... Łódzki.pdf 833,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa Fundacja Cent...atelskiej.pdf 501,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Scan oferty Fundacj...atelskiej.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa Fundacja Media 3.0.pdf 602,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 scan ofer...Media 3.0.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się