2013-08-01

Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”.

 

Pełna treść informacji o konkursie została umieszczona w załącznikach.

 

Rozstrzygnięcie konkursu umieszczono poniżej oraz w załączniku.

 

Wyniki postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”.

 

Poniżej w załącznikach zamieszczone umowy zawarte ze zwycięzcami konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 
Lp.  Podmiot składający   Tytuł zadania publicznego  Przyznana kwota dotacji Wnioskowana kwota dotacji
1. Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi ICT 85 194 zł 85 194 zł
2. Fundacja "Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem" Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych jako katalizator rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych 30 750 zł 30 750 zł
3. Stowarzyszenie Talent Programowanie na start! 130 465 zł 130 465 zł
4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji W świecie cyfrowym - szkolenia, warsztaty, kursy 433 590,25 zł    433 590,25 zł
5. Fundacja Obserwatorium Zarządzania ZAPROŚ SENIORA DO MONITORA 550 000 zł 897 250 zł
6. Fundacja Likejon MILCZĄCY PRZEWODNIK - pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących 87 955 zł 87 955 zł
7. Stowarzyszenie Animacji Kultury "Heksa" Cyfrowa kraina 128 458 zł 128 458 zł
8 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej Świat cyfrowy dostępny dla wszystkich 39 100 zł 39 100 zł
9. Fundacja Nowoczesna Polska Katalog kompetencji 2.0 - nowy kierunek edukacji medialnej i cyfrowej 134 025 zł 134 025 zł
10. Fundacja Panoptykon Cyfrowa wyprawka dla dorosłych 41 500 zł 41 500 zł
11 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego "Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE" 570 877,78 zł 570 877,78 zł
12. Fundacja Projekt: Polska Spółdzielnia "Wiedza" 94 400 zł 94 400 zł
13 Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp" Kuźnia Programistów - umożliwienie różnym grupom zawodowym i wiekowym nauki programowania od podstaw wraz z promocją zawodu programisty. 94 750 zł 94 750 zł
14. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 200 000 zł 823 490 zł
15 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach "Akademia cyfrowa" 227 110 zł 265 360 zł
16. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Dobre praktyki wypełniające cele Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych" 75 000 zł 124 960 zł
17. Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości" System autodiagnozy dostępności storn internetowych instytucji publicznych. 46 612,50 zł 46 612,50 zł

 

Załączniki

  2 informacja o konk...- treść.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  1 KONKURS_v2_ ZAL1.pdf 176,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1a Załączki Zasad...a_v2_ZAL2.pdf 274,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oferta zadania publicznego.pdf 56,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 informacja o konk...- treść.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  rozporządzenie z d...o zadania.doc 308 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie konkursu.pdf 79,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Heksa_20131118102453.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PZG Łódź_20131118141711.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Twoje Nowe Możliwo...118121728.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Fudacja Projekt Pol...121142852.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FRP_20131121143906.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FISP_20131121144018.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Fundacja Likejon_20...121143428.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IAB_20131121143027.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Netcamp_20131121143713.pdf 1,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowoczesna Polska_2...121142710.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Podaj Dalej_20131121143244.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Talent_20131121143555.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  panoptykon_20131127120439.pdf 6,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ośrodek Studiów n...127130527.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  alice_20131127150939.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FRSE_20131127152400.pdf 928,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaproś seniora do ...128161802.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się