2015-08-21

Wyniki konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych (korekta listy rankingowej)

Informujemy, że po ogłoszeniu wyników konkursu MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych wpłynęło do Ministra Administracji  i  Cyfryzacji 9 odwołań od oceny.

W wyniku procedury odwoławczej przeprowadzono ponowną ocenę wniosków, będących przedmiotem złożonych odwołań.

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził korektę listy podmiotów, którym zostanie udzielone dofinansowane na budowę lub dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymają podmioty umieszczone na liście rankingowej.

Podmioty nie umieszczone na liście rankingowej złożyły wnioski niespełniające wymogów formalnych lub merytorycznych bądź też nie otrzymały wymaganej liczby punktów do otrzymania dofinansowania.

Załączniki

  zatwierdzona lista ...ej ocenie.pdf 46,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zatwierdzona korekt...ej ocenie.pdf 813,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się