2015-06-16

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. pn. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”

Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał wyboru 3 spośród 38 złożonych ofert:

 

1. "Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”, oferta  wspólna -  Fundacji Odkrywców Innowacji  i Fundacji Drabina Rozwoju

 

Kwota dotacji: 500 000,00 zł

 

2. "Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna „Ambasadorzy Bezpiecznego  Internetu” - II edycja, Fundacja Dla Kultury.pl

 

Kwota dotacji: 300 000,00 zł

 

3. „Chrońmy młodość w sieci – program na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu przez młodzież”, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

 

Kwota dotacji: 200 000,00 zł

 

Wybrane oferty w największym stopniu wpisały się w cele konkursu„Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”

Załączniki

  Rozstrzygnięcie ko...STWO 2015.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa_Fundacja dla ...ltury.pl .pdf 3,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa_Stowarzyszeni...NTEGRACJA.pdf 4,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa_Fundacja Odkr...a Rozwoju.pdf 4,99 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się