Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs na dofinansowanie punktów potwierdzających profil zaufany
Konkurs na dofinansowanie punktów potwierdzających profil
zaufany
06.12.2019 więcej
Walidator zdjęć
Walidator zdjęć
11.09.2019 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Algorytmice
i Programowaniu” w ramach Programu Rozwoju Talentów
Informatycznych na lata 2019-2029
26.08.2019 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w
Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju
Talentów Informatycznych na lata 2019-2029
09.08.2019 więcej
Ogłoszenie o konkursie - Tytuł konkursu „Mapa białych plam kompetencji cyfrowych” prowadzonego przez Zamawiającego Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o konkursie - Tytuł konkursu „Mapa białych plam
kompetencji cyfrowych” prowadzonego przez Zamawiającego
Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie
16.11.2018 więcej
Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks”
Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych:
aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks”
01.02.2017 więcej
Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania
Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
zakresie algorytmiki i programowania
12.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się