2018-11-16

Ogłoszenie o konkursie - Tytuł konkursu „Mapa białych plam kompetencji cyfrowych” prowadzonego przez Zamawiającego Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie

KONKURS DWUETAPOWY

w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na opracowanie aplikacji internetowej wspierającej prowadzenie polityki państwa w obszarze kompetencji cyfrowych przez prezentację stanu kompetencji cyfrowych obywateli, umożliwiającej pogłębione wnioskowanie na podstawie danych pochodzących z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz innych źródeł.

Wszelkie materiały dot. kokursu umieszczono w załącznikach (wraz z zaktualizowanym regulaminem konkursu).

 

Termin składania wniosków do 30 listopada 2018 roku do godziny 11.00

 

Podsumowanie I Etapu Konkursu ,,Mapa Białych Plam Kompetencji Cyfrowych”:

 

- liczba złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 37

- liczba uczestników zakwalifikowanych do konkursu: 34

- liczba otrzymanych rozwiązań: 15

- Zwycięzcy I Etapu:

 

  1. LogicAI– I nagroda
  2. DataWise– II nagroda
  3. Pan M.S. – III nagroda
  4. Pan J.D. – IV nagroda
  5. Inspeerity – V nagroda

 

Termin składania wniosków dot. II etapu -  do 18 lutego 2019 r. do godziny 10:00

 

Przedłużono termin składania prac konkursowych II etapu do dnia 04.03.2019 r. do godziny 12:00

 

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu ,,Mapa białych plam kompetencji cyfrowych" - firma DataWise sp. z o. o. sp. k.

 

Załączniki

  ogłoszenie o konku... GovTech.docx 17,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy_katalog_komp...rowych[1].pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Metodologia oceny k... Eurostat.pdf 246,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dane o projektach p... osi POPC.zip 178,2 KB (zip) szczegóły pobierz
  wniosek o dopuszcze...tepowania.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin konkursu ...Cyfrowych.pdf 161,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MC_Zalacznik_do_reg...mocnictwo.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin AKTUALIZA...Cyfrowych.pdf 180,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  szyfrowanie karty i...ovtech MC.asc 1,79 KB (asc) szczegóły pobierz
  szyfrowanie-pracy-p...ovtech-MC.asc 1,77 KB (asc) szczegóły pobierz
  GovTech Polska_inst...ania prac.pdf 121,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin AKTUALIZA...Cyfrowych.pdf 173,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II etap, klucz szyf...zwanie MC.asc 1,75 KB (asc) szczegóły pobierz
  II etap, klucz szyf...zwanie MC.asc 1,77 KB (asc) szczegóły pobierz
  Kryteria II etapu -...s GovTech.pdf 341,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin AKTUALIZA...zwanie MC.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...stycznia.docx 17,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  TRL.docx 105,9 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się