2019-09-11

Walidator zdjęć

Przedmiotem konkursu jest stworzenie rozwiązania aplikacyjnego z funkcją robienia zdjęcia z automatyczną i na żywo (w trakcie) weryfikacją zgodności obrazu ze standardem biometrii, tj. takimi elementami, jak: poprawne oświetlenie, jednolite tło, brak nakrycia głowy itp. Zamawiający zdefiniował główne funkcje Systemu Docelowego jako: weryfikację obrazu w trybie na żywo (w trakcie robienia zdjęcia) i wyświetlanie podpowiedzi typu „zmień tło na jaśniejsze”, „zdejmij okulary”, „patrz prosto w obiektyw” itp. Poprzez wprowadzenie biometrycznego walidatora zdjęć w aplikacji mobilnej możliwe będzie zmniejszenie liczby odrzuconych formularzy i uproszczenie usług w wersji online. Wnioskodawca nie będzie miał wątpliwości, czy dołączył prawidłową fotografię, nie będzie też konieczne uzupełnianie wniosku z powodu niepoprawnego zdjęcia. Tym samym walidator poprawi komfort pracy z formularzem.

Załączniki

  20190911_Regulamin_...a stronę.pdf 945,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie BZP.pdf 106,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela - kryteria o... ich wagi.pdf 405,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan....10.2019).pdf 686 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie BZP o z... konkursu.pdf 198,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...5.10.2019.pdf 95,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...3.10.2019.pdf 103,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Regulaminu k...wniosków.pdf 104,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zamiana ogłoszenia...5.10.2019.pdf 90,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...9.10.2019.pdf 106,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA NDA konkurs govtech.pdf 435,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja przygoto...owej.docx.pdf 893,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan....11.2019).pdf 106,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Regulaminu k...m terminu.pdf 632,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Regulaminu k... 13032020.pdf 92,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27032020 Zmiana Reg...kursu (1).pdf 92,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Regulaminu k...03042020).pdf 94,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Regulaminu k...42020 (1).pdf 111,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05052020 Zmiana Reg... konkursu.pdf 91,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się