Lista artykułów

Nazwa artykułu
Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018
MINISTERSTWA CYFRYZACJI na podstawie art. 13a ustawy Prawo
zamówień publicznych
13.04.2018 więcej
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NA ROK 2017
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W MINISTERSTWIE
CYFRYZACJI
17.02.2017 więcej