Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze nr 49438
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: radca ministra – nr ogłoszenia 49438
17.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 49437
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: specjalista – nr ogłoszenia 49437
17.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 49132
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 49132
11.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 49035
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: starszy specjalista – nr ogłoszenia 49035
10.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 49034
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 49034
10.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 48973
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 48973
07.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 48838
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: radca ministra – nr ogłoszenia 48838
06.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 48611
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 48611
03.06.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 47579
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: radca ministra – nr ogłoszenia 47579
16.05.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze nr 47394
Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji poszukuje kandydatów
na stanowisko: główny specjalista – nr ogłoszenia 47394
13.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się