2020-08-05

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia oferty Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej ubiegania się o wyznaczenie na jej terytorium siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych (IC4)

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia oferty Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej ubiegania się o wyznaczenie na jej terytorium siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych (IC4) wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt uchwały wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Odpowiedź na uwagi MF.PDF 96,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na uwagi RCL.PDF 113,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...blicznych.pdf 102,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.07.15 Opinia Z...opejsk....pdf 617,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do opiniowania.pdf 98,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela - Konsultacj...ołeczne.docx 29,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 101,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela - Uzgodnienia.docx 29,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  UCH_RM_zm siedziba ...07.2020...pdf 152,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCH_RM_zm siedziba ...4.08.2020.pdf 159,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi MF.PDF 240,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi RCL.PDF 146,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Związek Cyfrowa Po...petencji .pdf 182,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  08-10 siedziba w PL...owisko MF.PDF 227,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do ponownych uzgodnień.pdf 102,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo RCL - odpowie...owisko MC.PDF 137,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela uzgodnieniowa 11.08.docx 24,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  UCH_RM_zm siedziba ....08.2020.docx 53,78 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się