2018-09-21

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 2315

 

 

Załączniki

  F00_2018 09 03.pdf 662,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F01_2018.06.21 .pdf 830,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F02_2018.06.21 .pdf 429,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F03_2018.06.21 .pdf 293,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F04_2018.06.21 .pdf 428,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F05_2018.06.21 .pdf 580,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F06_2018.06.21 .pdf 421,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F07_2018.06.21 .pdf 299,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  F08_2018.06.21 .pdf 305,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konsultacje i opiniowanie.pdf 108,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzgodnienia międzyresortowe.pdf 108,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  proj rozp art. 7.3 ...14.09.18}.pdf 598,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się