2019-02-04

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji nr – 117

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  pismo do opiniowania.pdf 98,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 101,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...blicznych.pdf 101,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do związków...awodowych.pdf 100,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  R_MC_odbiorniki cyf...e projekt.doc 76,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  R_MC_odbiorniki cyf...1.02.2019.doc 219 KB (doc) szczegóły pobierz
  KIGEiT uwagi.pdf 144,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF brak uwag.pdf 224,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ opinia i uwaga.pdf 86,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ITI uwagi.pdf 531,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL uwagi.pdf 118,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PKN uwagi.docx 118,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  UODO brak uwag.pdf 133,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi KT 11 do rozp... cyfrowe.docx 14,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. KRMC_Zestawienie....04.2019.docx 45,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. KRMC_Zestawienie....04.2019.docx 58,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. KRMC_lista kontr...matyczny.docx 17 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. KRMC Tabela_legi...i cyfrowe.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. KRMC_MC_odbiorni...9 04 2019.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. KRMC_MC_odbiorni...9.04.2019.doc 234 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. KRMC_opinia MSZ.pdf 86,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. KRMC_raport z ko...i DVB-T2.docx 17,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo na KRMC.pdf 95,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się