Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)
Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)
29.07.2020 więcej
Raport na temat rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych w 2019 r.
Raport na temat rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych
Publicznych w 2019 r.
01.07.2020 więcej
Narodowy Plan Szerokopasmowy
Narodowy Plan Szerokopasmowy
13.05.2020 więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.poz. 688, z późn. zm.) za rok 2019
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra
Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2019 r.poz. 688, z późn. zm.) za rok 2019
30.04.2020 więcej
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Realizacja na lata 2014 - 2022
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Realizacja na lata
2014 - 2022
14.10.2019 więcej
Raport na temat rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych w 2018 r.
Raport na temat rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych
Publicznych w 2018 r.
09.07.2019 więcej
Zapraszamy do konsultacji nowego „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”
Zapraszamy do konsultacji nowego „Programu Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa”
16.05.2019 więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ...
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra
Cyfryzacji w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami...
08.05.2019 więcej
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata
2019-2021
06.05.2019 więcej
Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi
Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa
Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi
05.10.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się