Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra
Cyfryzacji w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
25.04.2018 więcej
Współpraca z sektorem pozarządowym w 2018 roku
Komunikat dotyczący wysokości planowanych środków w 2018 roku
przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra
Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem priorytetowych
zadań MC w ramach tej współpracy.
02.01.2018 więcej
Raport nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych
Raport nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych
Publicznych
15.11.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra
Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.04.2017 więcej
Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi
Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami
Pozarządowymi
09.02.2017 więcej
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - wrzesień 2016 r.
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
19.10.2016 więcej