Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania
statutów związków i ich zmian
10.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów
związków i ich zmian
10.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
Projekt rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania
statutów związków i ich zmian
10.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu
pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków
wyznaniowych w roku 2016
09.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw
niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu
fizjograficznego
09.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości
prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa
02.11.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi
Szkoleniowo-Terapeutycznemu
29.10.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws.
nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we
Wrocławiu wraz z pismami towarzyszącymi.
16.10.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający
rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń wraz z
pismami towarzyszącymi
06.10.2015 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Projekt rozporządzenia MAC zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu
uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej w raz pismami
towarzyszącymi.
02.10.2015 więcej