2015-02-10

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji nr - 129.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach. 

Załączniki

  1. ROZP_MAC_ POPC_4 02 2015.pdf 129,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. UZASADNIENIE 4 02 2015.pdf 92,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. OSR 2015-02-05.pdf 181 KB (pdf) szczegóły pobierz
  do zaopiniowania.pdf 70,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konsultacje publiczne.pdf 98,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do KWRiST.pdf 66,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do WWPE.pdf 98,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do związków...codawców.pdf 39,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzgodnienia międzyresortowe.pdf 95,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu MRiRW.pdf 116,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF.pdf 142,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 106,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MIR.pdf 265,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IAB Polska_rozporz...3 02 2015.pdf 142,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MKiDN.pdf 139,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MNiSW.pdf 100,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi RCL.pdf 199,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi UOKIK.pdf 116,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi SOOIP.pdf 610,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi WWPE.docx 65,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  uwagi ZPAV.pdf 90,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko organiza...ekarskich.pdf 484,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Głó...Wyższego.pdf 126,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się