2015-01-29

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt rozporządzenia w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji - nr 128.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

 

r. pr. Jakub Ostałowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, tel. 22 5568459

 

 

Załączniki

  projekt 21 01 2015.pdf 96,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 21 01 2015.docx 72,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ocena Skutków Regu..._21 01 15.doc 164 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do KWRiST.pdf 76,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...blicznych.pdf 78,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do UOKiK.pdf 75,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 99,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do WWPE.pdf 94,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do związków...codawców.pdf 75,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie_21 01 15.docx 23,26 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się