2015-03-20

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 132.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  pismo do konsultacj...blicznych.pdf 75,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do KWRiST.pdf 69,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_17 03 2015.doc 187 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do UOKiK.pdf 75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 76,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do związków...codawców.pdf 75,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie 17 03 15.docx 31,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt ropzorządz...7 03 2015.pdf 90,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi Pracodawcy RP.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Brak uwag MSZ.pdf 69,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Brak uwag MRiRW.pdf 97,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MEN Pismo z uwagami MEN.pdf 189,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MEN załacznik 1 re...mendacje.docx 45,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  MEN załącznik 2 o...ź+do+MIR.pdf 202,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MEN załącznik do ...a do MIR.docx 125,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Stanowisko KIKE ws ...rozp POPC.pdf 311,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko KIKE Zał. 1.pdf 217,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko KIKE Za...tanowiska.pdf 442,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko Orange P...ska S.A..docx 84,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Stanowisko PIKE.doc 150,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Stanowisko PIRC.pdf 155,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko T-Mobile...enia MAiC.pdf 455,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi Naczelna Orga...echniczna.pdf 176,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi Naczelna Orga...łącznik.pdf 417,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi Pracodawcy RP.docx 18,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uwagi Polkomtel do ...enia POPC.pdf 544,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi Pracodawcy RP.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi UOKIK .pdf 55,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi MF.pdf 107,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi MIR .pdf 362,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi KIGEIT.pdf 263,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do MEN - odni... do uwagi.pdf 81,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do RCLu - od... do uwagi.pdf 110,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do MF - odni... do uwagi.pdf 128,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podtrzymanie uwag przez MEN.pdf 72,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie uwag mi...ych ost .docx 54,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zestawienie uwag sp...ych ost..docx 93,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do MEN - odni... do uwagi.pdf 81,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do MEN odp. n...z MEN doc.pdf 77,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia UOKIK.pdf 210,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do MF - odni... do uwagi.pdf 128,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do RCLu - od... do uwagi.pdf 110,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do UOKIK.pdf ...o opinię.pdf 107,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podtrzymanie uwag przez MEN.pdf 72,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do Pis... do UOKIK.zip 146,88 KB (zip) szczegóły pobierz
  KRMC Tabela legislacyjna.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC Lista Kontroln...racyjnosc.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC Załącznik do...niowania.docx 24,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo na KRMC.pdf 75,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP MAC KRMC OSR r...07 15 (1).doc 195 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC Raport z konsu...licznych.docx 17,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  ROZP MAC KRMC Rozp....7 15 (1).docx 76,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  ROZP MAC KRMC Uzasa...7 15 (2).docx 40,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tabela z odniesieni...ca br. a.docx 25,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo MEN odst od uwagi.pdf 37,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się