2014-07-23

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wraz z dokumentami towarzyszącymi.

 

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Krajowe Ramy -proje... szablon.pdf 85,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  do związków zawodowych.pdf 33,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  do uzgodnień międ...sortowych.pdf 123,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  do konsultacji publicznych.pdf 122,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie 14.07.14.pdf 386,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ABW uwagi.pdf 133,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CBA uwagi.pdf 124,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF uwaga.pdf 181,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MG.pdf 175,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 88,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSW bu.pdf 90,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKW.pdf 469,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL bu.pdf 136,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIIT.pdf 363,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwaga PTI.pdf 290,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do CBA, ABW i SKW.pdf 93,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport+z+konsultacj...znych (2).doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do MF i MG.pdf 97,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik do rapo...blicznych.xls 51 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się