2014-06-04

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw tego programu

1.  Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

 

2.  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły".

 

Projekt uchwały oraz projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

Załączniki

  do KWRSiT.pdf 106,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt rozporządz... 05 2014.docx 37,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR_projekt rozporządzenia.doc 163,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt rozporządz...9 05 2014.pdf 63,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały_28 05 2014.docx 36,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  skierowanie do uzgo...sortowych.pdf 122,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie_projekt uchwały.doc 50,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie_rozporządzenie.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik do proj...uchwały2.xls 131,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  projekt rozporządz... 07 2014.pdf 130,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_projekt rozporz...2 07 2014.pdf 382,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo przewodnie.pdf 99,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt uchwały 22 07 2014.pdf 64,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z konsultacji.pdf 210,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do pro...2 07 2014.pdf 145,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie_rozpor...2 07 2014.pdf 173,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 22 07 14.pdf 535,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kopia Załącznik 2...07 14 (2).xls 142,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  projekt w wersji RM.zip 625,93 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się