Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
23.01.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych
udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
12.01.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
- Prawo o aktach stanu cywilnego
22.12.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego
Instytutu Badawczego i Instytutu Maszyn Matematycznych
20.12.2017 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw
20.12.2017 więcej
Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów -
UD31
02.11.2017 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze przestrzennej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze przestrzennej
06.10.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy
centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem
Gwarancyjnym
20.09.2017 więcej