Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania
statutu Ministerstwu Cyfryzacji
20.04.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
gospodarowania numeracją w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych
20.04.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne,
organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych
17.04.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz
ustawy o radiofonii i telewizji
05.04.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
30.03.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji
Przestrzennej
12.03.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw
26.02.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
23.01.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych
udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
12.01.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
- Prawo o aktach stanu cywilnego
22.12.2017 więcej