Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług
kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego
incydentu dla świadczenia usług kluczowych
01.06.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania
incydentu za poważny.
01.06.2018 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania
statutu Ministerstwu Cyfryzacji
20.04.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
gospodarowania numeracją w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych
20.04.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne,
organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych
17.04.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz
ustawy o radiofonii i telewizji
05.04.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
30.03.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji
Przestrzennej
12.03.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw
26.02.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
23.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się