2018-07-20

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac UC100.

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Projekt ustawy na SKRM 13.07.docx 311,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie na SKRM 13.07.docx 319,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR na SKRM 13.07.docx 204,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo dot. propozyc...czeniowej.pdf 234,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela uwag RODO SKRM 03 08.xlsx 87,43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zaproszenie na spot...8.2018 r..pdf 172,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR na SKRM 21.08.docx 158,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo przewodnie na...1.08.2018.PDF 742,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Korespondencja MC z PUODO.zip 3,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  Pismo z autopoprawk...KRM 20.08.pdf 909,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt ustawy na S... 08.2018.docx 269,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rozbieżność na S....08.2018.xlsx 27,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie SKRM 21.08.2018.docx 356,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR na SKRM 17.09 -...projektu.docx 162,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo na SKRM 17.09... projektu.pdf 105,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt ustawy na S...projektu.docx 298,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie SKRM 1...projektu.docx 401,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR na RM 22 10.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt ustawy 22 10_RM.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie RM 22 10.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się