2019-06-11

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – 132

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  projekt rozporządz...7.06.2019.pdf 164,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo - konsultacje...iniowanie.pdf 117,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo - KWRiST.pdf 119,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo - uzgodnienia...resortowe.pdf 108,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo - zw. zawodow...racodawcy.pdf 108,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag KRRiT.pdf 107,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag NDAP.DOCX 64,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  bez uwag BBN.pdf 112,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag PKN.pdf 56,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag SN.pdf 79,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag ZUS.pdf 99,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo CSIOZ.docx.pdf 100,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CSIOZ zalacznik_.pdf 739,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwaga NBP.PDF 558,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi 1.pdf 213,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 1 RdC.pdf 271,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi 3.pdf 215,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi 2.pdf 224,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi 4.pdf 366,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi BNP Paribas Bank Polska.pdf 411,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi ComCERT.pdf 218,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi IFiPS.pdf 208,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi IGG.pdf 413,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi IŁ.pdf 444,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Intercity.pdf 204,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KDPW.pdf 547,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MGMiŻŚ.pdf 88,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KNF.pdf 173,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi ME.pdf 336,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MI.pdf 106,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MPWIK.PDF 507,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi PBSG.pdf 455,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSZ.pdf 163,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi PIIT.pdf 208,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi PISA 2.pdf 379,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi PERN.PDF 407,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi PISA.PDF 464,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi SWW.pdf 221,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi PKO BP.PDF 371,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi TAURON.pdf 556,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi TEKNISKA POLSKA.PDF 498,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi TGPE.pdf 166,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi UTK.pdf 140,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi UODO.pdf 140,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi ZBP.pdf 278,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi ZM Portu Gdyn...zczecinie.pdf 117,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZG - MC - uwagi RCL.pdf 103,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MON (002).jpg 628,04 KB (jpg) szczegóły pobierz
  20190726 Uzgodnieni...kaniu (1).pdf 161,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190726 Opiniowani...kaniu (1).pdf 430,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaproszenie na konf... i uzg....pdf 103,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190826 Uzgodnieni...otkaniu -.pdf 236,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190826 projekt ro...roboczych.pdf 189,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190826 Opiniowani...spotkaniu.pdf 460,02 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się