2018-11-23

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Pozycja w Wykazie Prac Legislacyjnych MC – 32.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

Załączniki

  2C. Pismo MC do opi...ania OPIN.pdf 96,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C. Pismo MC do uzg...owych UZG.pdf 98,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C. Pismo MC do zw....rac. OPIN.pdf 122,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C. Wniosek MC na KWRiST OPIN.pdf 93,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C. Pismo MC konsul...KONS PUBL.pdf 97,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C. ROZP_MC_w_spr_i....2018 UZG.pdf 367,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag_UTK.pdf 137,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag_MF.pdf 194,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag_porozumie...ogórskie.pdf 169,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo od IGG.pdf 341,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo od UKE.pdf 343,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi Konwentu Dyre...wódzkich.pdf 98,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_Główny Geodeta Kraju.pdf 104,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_IGG.pdf 710,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_KIKE.pdf 546,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_Lewiatan.pdf 946,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_MGM.pdf 103,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_MI.pdf 112,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_MON.pdf 132,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_PIIT.pdf 472,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_RCL.pdf 110,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_PIKE.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_UKE.docx 37,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  uwagi_ULC.pdf 132,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi_URE.pdf 133,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgodność z UE_MSZ.pdf 90,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się