2020-01-24

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – 147

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  ROZP_MC_minimalne ...00124_UZG.pdf 230,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo konsultacje i...wanie (2).pdf 107,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo uzgodnienia (1).pdf 104,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie_konfere...- resorty.pdf 94,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie_konfere...iniowanie.pdf 95,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag - ZUS.pdf 94,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag - MF.pdf 208,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ_opinia w uzgodnieniach.docx 656,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo na KWRiST.pdf 74,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - PIIT.pdf 312,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi LEWIATAN.pdf 177,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi MR.pdf 124,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi UKE.pdf 414,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi UOKiK.pdf 212,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZG - uwagi RCL.pdf 111,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tabela wag - opinio....02.2020.docx 43,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela uwag - uzgdo...0.022020.docx 38,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela uwag - konsu....02.2020.docx 47,89 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się