2021-07-28

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – MC171

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  1A. ROZP_MC_W_SPR_T....2021 R..DOCX 106,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  1B. PISMO DO OPINIO....07.2021.DOCX 96,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  1C. PISMO DO OPINIO....07.2021.DOCX 97,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  1D. PISMO DO KONS. ....07.2021.DOCX 97,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  1E. PISMO DO UZGODN....07.2021.DOCX 97,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Bez uwag GUGiK 3.08.2021.pdf 107,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2b. Uwagi UKE 9.08.2021 word.docx 51,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Stowarzysz...9.08.2021.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  4a. Uwagi RCL 10.08.2021.pdf 145,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2a. Uwagi UKE 9.08.2021.pdf 487,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6a. Uwagi MRPiT pis...0.08.2021.pdf 100,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uwagi PKN 9.08.2021.pdf 348,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6b. Uwagi MRPiT 10.08.2021.docx 16,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  8a. Uwagi GDDKiA Pi...2.08.2021.pdf 223,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Bez uwag Porozum...1.08.2021.pdf 232,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8c. Uwagi GDDKiA Ta...2021 WORD.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  8b. Uwagi GDDKiA Ta....2021 PDF.pdf 177,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9a. Uwagi MI 12.08.2021 PDF.pdf 191,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9b. Uwagi MI 12.08.2021 WORD.doc 174,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4b. Uwagi RCL - za...acznikach.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10b. Uwagi IGG Gaz ...021 WORD.docx 22,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  10a. Uwagi IGG Pism...7.08.2021.pdf 156,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10d. Uwagi IGG PGNi...2021 WORD.doc 183,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  10c. Uwagi IGG Gaz ....2021 PDF.pdf 230,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10e. Uwagi IGG PGNi....2021 PDF.pdf 231,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11b. Uwagi PIIT 17....2021 WORD.doc 139 KB (doc) szczegóły pobierz
  10f. Uwagi GS.pdf 462,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11a. Uwagi PIIT 17.....2021 PDF.pdf 336,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13a. Uwagi Pismo pr...7.08.2021.pdf 28,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11c. Uwagi PIIT pis...7.08.2021.pdf 334,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13b. Uwagi PIIB tab...7.08.2021.pdf 171,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uwagi KIKE 17.08.2021.docx 153,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  15b. Uwagi PIKE 19....021 WORD.docx 98,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  12. Uwagi KIGEIT 17.08.2021.pdf 537,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15a. Uwagi PIKE 19.....2021 PDF.pdf 3,05 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się