2017-03-28

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów – 89

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  3. ROZP_PRM_w_spr_w...7.03.2017.pdf 102,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. UZAS_ROZP_PRM_zm....02.2017.docx 19,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Pismo - uzgodnie...resortowe.pdf 97,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Pismo - opiniowanie.pdf 96,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Pismo - konsulta...publiczne.pdf 96,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. OSR_ROZP_PRM_zm_...5.02.2017.doc 205,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Wniosek na KWRiST.pdf 91,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Dolnoślą...1.04.2017.doc 59 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Kujawsko-P...2.04.2017.pdf 197,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Bez uwag Podkarp...3.04.2017.DOC 276 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Lubelski U...2.04.2017.pdf 75,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Lubuski Ur....04.2017.docx 24,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Łódzki U...1.04.2017.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Małopolsk...2.04.2017.pdf 116,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Mazowiecki...3.04.2017.pdf 99,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Pomorski U...3.04.2017.pdf 101,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Opolski Ur...0.04.2017.pdf 300,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Świętokr...7.04.2017.pdf 115,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Śląski U...1.04.2017.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Warmińsko...0.04.2017.pdf 157,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Wielkopols...4.04.2017.pdf 196,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3a. Bez uwag KRRiT 14.04.2017.pdf 20,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3c. Bez uwag MSZ 11.04.2017.pdf 74,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3b. Bez uwag MF 10.04.2017.pdf 214,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi Zachodniop...0.04.2017.pdf 932,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3d. Uwagi PIiT 18.04.2017.pdf 207,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3f. Uwagi MIiB 11.04.2017.pdf 186,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3g. Uwagi KPRM 7.04.2017.pdf 167,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3e. Uwagi ABC Pro s...8.04.2017.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3i. Uwagi MON 14.04.2017.pdf 725,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3j. Uwagi Porozumie...0.04.2017.pdf 312,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3k. Uwagi RCLa 11.04.2017.pdf 123,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3l. Fundacja ePańs...4.04.2017.pdf 145,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3k. RCLb.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3m. Uwagi KRRIO 25.04.2017.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3o. Bez uwag GIODO 13.04.2017.pdf 132,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3n. Uwagi Stowarzys...4.04.2017.pdf 354,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się