2017-04-24

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Rady Ministrów – [RD202]

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Projekt rozp RM w ...SK 19 04.pdf 174,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Pismo - uzgodnie...resortowe.pdf 96,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Pismo - opiniowanie.pdf 92,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo MFiR 29.03.2017.pdf 140,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo Ministerstwo ...3.02.2017.pdf 170,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS DZIAŁANOŚCI NASK.docx 65,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Bez uwag MSZ.PDF 70,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Pismo MNiSW 23.03.2017.pdf 133,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ROZP_RM_w_spr_na...0.05.2017.pdf 179,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Wniosek MC do SKRM.pdf 99,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi MRiF 8.05.201... terminie.pdf 134,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Zarządzenie z 1...eniu NASK.PDF 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6b. ROZP_RM_w_spr_...oporawka.docx 68,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. Uwaga MEN na RM 6.06.2017.pdf 25,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Bez uwag MSZ na RM.PDF 67,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6b. B.Pilne AUTOPOP...MEN na RM.PDF 169,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się