2019-05-11

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt uchwały wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  projekt_uchwały WI..., konsult.pdf 304,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_uzgodnienia_p...ały WIIP.pdf 110,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_opiniowanie_p...ały WIIP.pdf 150,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_konsult publ_...ały WIIP.pdf 113,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela do zgłaszan...ły WIIP.docx 13,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  bez uwag - Biuro Be...2.05.2019.pdf 106,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag - Instytut...7.05.2019.pdf 202,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag - Ministe...6.06.2019.pdf 264,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag - Urząd ...7.05.2019.pdf 137,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...7.05.2019.pdf 192,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...7.05.2019.pdf 511,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...8.05.2019.pdf 180,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...8.05.2019.pdf 137,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Polska Izba...0.05.2019.pdf 206,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...7.05.2019.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Rada ds. Cy...1.05.2019.pdf 440,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Zakład Ube...7.05.2019.pdf 161,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - KPRM_Koordy...9.05.2019.pdf 170,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...7.05.2019.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...3.06.2019.pdf 2,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Prezes Urz...9.05.2019.pdf 276,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Rządowe Ce...8.05.2019.pdf 101,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Rządowe Ce...8.05.2019.pdf 101,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Prezes Urz...9.05.2019.pdf 276,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstw...3.06.2019.pdf 2,96 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się