2016-09-30

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020”

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie "Strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020" wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt uchwały wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Załączniki

  3. Pismo konsultacj...publiczne.pdf 103,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Pismo przewodnie.pdf 107,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Wniosek na KWRiST.pdf 95,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RM Proj uchwały st...gia cyber.pdf 83,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strategia_v_29 09 2016.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Fundacja Bezpieczna...estrzeń.docx 12,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  ASSECO.docx 13,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  IBM.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  GIODO.pdf 681,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instytut Mikromakro.pdf 697,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ASSECO komentarze.docx 1,46 MB (doc) szczegóły pobierz
  IT Leader komentarze.docx 182,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  KIGEiT.pdf 319,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ITE.pdf 858,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPRM.pdf 112,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MEN.pdf 184,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF.pdf 147,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LEWIATAN.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MNiSW.pdf 144,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MRiF.pdf 30,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MON.pdf 203,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSHac.pdf 134,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ.pdf 113,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSWiA.DOCX 620,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Omnusec.docx 23,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  MZ.pdf 106,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Osob pryw7.docx 14,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Osob pryw 1.docx 54,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  Osob pryw 2.docx 13,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Osob pryw 3.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Osob pryw 4.docx 16,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Osob pryw 5.docx 12,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Omnusec komentarze.doc 1,58 MB (doc) szczegóły pobierz
  Osob pryw 6.docx 11,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Osoba pryw.docx 18,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Osob pryw 6 komentarze.doc 1,57 MB (doc) szczegóły pobierz
  PIIT.pdf 691,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POCZTA.pdf 124,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PTPiREE.pdf 165,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PTPiREE komentarze.pdf 665,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCB.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL.pdf 86,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Woj Małopolskie.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZBP.docx 14,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZBP komenatrze.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL do projektu uchwały.pdf 11,99 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się