2019-02-14

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych UD 462 (poprzedni tytuł: 1) projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw 2) projekt ustawy o elektronizacji doręczeń

 

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych wraz z pismami towarzyszącymi.

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – UD462

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Pismo zmieniające termin konferencji uzgodnieniowej - patrz załącznik.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 17.00, w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w sali nr 220.

Załączniki

  PROJ UST O ELEKTR D...pisane_AD.PDF 840,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZAS DO PROJ UST O ... 02 2019.docx 150,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR DO PROJ UST O E... 02 2019.docx 115,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do konsultacj...iniowania.pdf 109,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do KWRiST.PDF 91,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 98,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do związków...codawców.pdf 96,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacji II grupa.pdf 102,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do Rady do Sp...acji.docx.pdf 104,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Naczelna Dyrekcja A... - uwagi.docx 74,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Główny Inspektor ...o - uwagi.pdf 111,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komisja Nadzoru Fin...o - uwagi.pdf 547,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Komu...j - uwagi.pdf 421,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Regu...i - uwagi.pdf 187,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Zam...blicznych.pdf 649,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sąd Najwyższy - uwagi.pdf 145,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Naczelny Sąd Admin...y - uwagi.pdf 6,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Lubuski- uwagi.pdf 169,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Łódzki - uwagi.pdf 108,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Śląski - uwagi.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zakład Ubezpiecze...h - uwagi.pdf 330,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Business Center Club - uwagi.pdf 622,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Izba Gospodarcza...a - uwagi.pdf 251,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Izba Gospodarcza...a - uwagi.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Izba Gospodarcza Ga... - uwagi.docx 24,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  ILIM Poznań - uwagi.pdf 2,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Izba Rozlic...a - uwagi.pdf 708,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Spół...a - uwagi.pdf 229,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lewiatan - uwagi.docx 122,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  PIIT 1 - uwagi.pdf 23,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Naczelna Rada Adwok...a - uwagi.pdf 848,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIIT 2 - uwagi.pdf 315,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polska Izba Inżyni...downictwa.pdf 59,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Porozumienie Zielon... bez uwag.pdf 165,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Związek Banków Po...h - uwagi.pdf 201,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stowarzyszenia Ksi...e - uwagi.pdf 806,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. MI uwagi.pdf 215,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. MI - uwagi.pdf 116,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPRM - uwagi.pdf 183,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF - uwagi.pdf 398,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIR - uwagi.pdf 99,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MON - uwagi.pdf 784,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MPIT - uwagi.docx 61 KB (doc) szczegóły pobierz
  MSZ - uwagi.pdf 157,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PGRP - uwagi.pdf 182,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Główny Geodeta Kr...u - uwagi.pdf 106,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Agencja Restruktury...a - uwagi.pdf 250,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Izb Ro...h - uwagi.pdf 47,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowy Ośrodek Ws... bez uwag.pdf 67,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podlaski Urząd Woj...i - uwagi.pdf 107,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Towarzystwo Obrotu ... - uwagi.pdf 199,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Małopolski - uwagi.pdf 203,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Podkarpack... bez uwag.doc 275 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wojewoda Świętokr... bez uwag.pdf 116,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NSZZ Solidarność - uwagi.pdf 448,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Ochr...h - uwaga.pdf 137,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MRPiPS - uwagi.docx 305,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  RCL - uwagi.pdf 338,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szef Kontrwywiadu W...uwagi OCR.PDF 34,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zapraszające...nieniową.pdf 110,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zmieniające ...nferencji.pdf 114,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Minister Sprawiedli... - uwagi.docx 759,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Notari...a - uwagi.pdf 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MSWiA - uwagi.pdf 290,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPRM SSMW - uwagi.pdf 4,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ - DPUE - uwagi.pdf 4,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL - uwagi redakcyjne.pdf 6,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó...agi (KPK).pdf 468,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó... 81, 84.).pdf 432,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó...rzewodnie.pdf 309,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó...- uwagi 2.pdf 494,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zmieniające ... kwietnia.pdf 114,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  e_doreczenia_rejest...wag_01.00.pdf 3,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela wersja edyto...blikacji.xlsx 523,87 KB (xls) szczegóły pobierz
  KRMC lista kontrolna.docx 22,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  autopoprawki_KRMC_p...21052019.docx 173,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC MSZ opinia o zgodności.pdf 256,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC OSR.DOCX 120,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC pismo przewodnie.pdf 101,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC projekt ustawy...ręczeń.docx 174,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC raport z konsultacji.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC tabela legislacyjna.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC uzasadnienie.docx 178,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC_projekt_ustawy...ręczeń.docx 182,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC_Tabela_uwag-e-doreczenia.doc 1022,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC załącznik do...nsultacji.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo_MC_na_KRMC.PDF 96,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo_z_autopoprawk...C_na_KRMC.PDF 132,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKRM OSR do projket...18062019.docx 140,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  SKRM Pismo przewodnie.pdf 100,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKRM projekt ustawy...19 00.27.docx 258,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  SKRM uzasadnienie d...2019.....docx 190,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo zmieniające ...encji (1).pdf 114,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo z prośbą o opinię..pdf 97,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zapraszające...nieniową.pdf 104,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zmieniające ...nferencji.pdf 108,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie MI ...klamacji.docx 76,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie MI ...dowej....docx 74,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP - projekt rozpor...44 ust 5.docx 21,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP - projekt rozpro...4 ust 10.docx 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP - projekt rozpor...48 ust 4.docx 77,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP - projekt rozpor...a art 42.docx 75,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 1 wniosek - opinia MSZ.PDF 256,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP 1 wniosek- rapor...nsultacji.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 1 wniosek- OSR.DOCX 205,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 1 wniosek- ustawa.docx 252,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 1 wniosek-pismo ... przez KP.PDF 126,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP 1 wniosek- uzasadnienie.docx 201,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 2 wniosek - opinia MSZ.PDF 256,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP 2 wniosek - rapo...nsultacji.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 2 wniosek - OSR.DOCX 205,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 2 wniosek - ustawa.docx 252,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 2 wniosek - uzasadnienie.docx 201,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  KP 2 wniosek -pismo... przez KP.PDF 126,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP pismo RCL po 1 wniosku MC.PDF 94,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź do KWIRST.PDF 108,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP 1 wniosek - zał...nsultacji.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SKRM 2 pismo do SSKRM.PDF 107,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaproszenie na KP.PDF 81,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP 2 wniosek - zał...nsultacji.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Do potwierdzenia po... 7.08.19.docx 206,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Do potwierdzenia po... 7.08.19.docx 192,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Do potwierdzenia po... 7.08.19.docx 261,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do Sekretarza...isji P....pdf 144,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Po KP I Pismo MC pr...zonych....pdf 81,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Po KP I tabela e-do... 22 0....docx 51,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Po KP II Pismo MC o...raz pr....pdf 172,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Po KP OSR 30 08 2019.docx 190,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Po KP projekt ustaw... 08 2019.docx 283,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Po KP uzasadnienie ... 08 2019.docx 269,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM OSR 9.09.2019.docx 186,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM Pismo przekazuj...istró....pdf 92,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RM projekt ustawy 9...2019 (2).docx 284,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM Uzasadnienie 9.09.2019.docx 273,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  3) Po RM-10-150-19 OSR.DOCX 206,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  1) po RM-10-150-19 ...T USTAWY.DOCX 296,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  2) po RM-10-150-19 ...ADNIENIE.DOCX 280,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Upływ standstill.pdf 167,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RM-10-150-19 PISMO ...ZEWODNIE.DOCX 168,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  PISMO DO SEKR RM WS... PROJEKTU.PDF 103,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...na RM (3).pdf 98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RM materiał inform.... 48 (5).docx 74,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM materiał inform.... 55 (5).docx 77,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM opinia MSZ o zgo...em UE (3).pdf 62,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR POWT RM - ZAKTU...2 03 2020.pdf 666,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RM raport z konsultacji (3).doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM zgłoszenie lobb...owane (1).pdf 238,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZASADNIENIE POWT R...o na RM.DOCX 279,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM załącznik do r...tacji (2).pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  druk sejmowy 239.pdf 10,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ustawa z dnia 18 li...(Dz. U....pdf 952,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się