2019-02-14

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – UD462

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Pismo zmieniające termin konferencji uzgodnieniowej - patrz załącznik.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 17.00, w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w sali nr 220.

Załączniki

  PROJ UST O ELEKTR D...pisane_AD.PDF 840,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZAS DO PROJ UST O ... 02 2019.docx 150,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR DO PROJ UST O E... 02 2019.docx 115,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do konsultacj...iniowania.pdf 109,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do KWRiST.PDF 91,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 98,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do związków...codawców.pdf 96,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacji II grupa.pdf 102,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do Rady do Sp...acji.docx.pdf 104,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Naczelna Dyrekcja A... - uwagi.docx 74,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Główny Inspektor ...o - uwagi.pdf 111,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komisja Nadzoru Fin...o - uwagi.pdf 547,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Komu...j - uwagi.pdf 421,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Regu...i - uwagi.pdf 187,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Zam...blicznych.pdf 649,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sąd Najwyższy - uwagi.pdf 145,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Naczelny Sąd Admin...y - uwagi.pdf 6,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Lubuski- uwagi.pdf 169,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Łódzki - uwagi.pdf 108,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Śląski - uwagi.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zakład Ubezpiecze...h - uwagi.pdf 330,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Business Center Club - uwagi.pdf 622,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Izba Gospodarcza...a - uwagi.pdf 251,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Izba Gospodarcza...a - uwagi.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Izba Gospodarcza Ga... - uwagi.docx 24,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  ILIM Poznań - uwagi.pdf 2,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Izba Rozlic...a - uwagi.pdf 708,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Spół...a - uwagi.pdf 229,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lewiatan - uwagi.docx 122,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  PIIT 1 - uwagi.pdf 23,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Naczelna Rada Adwok...a - uwagi.pdf 848,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIIT 2 - uwagi.pdf 315,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polska Izba Inżyni...downictwa.pdf 59,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Porozumienie Zielon... bez uwag.pdf 165,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Związek Banków Po...h - uwagi.pdf 201,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stowarzyszenia Ksi...e - uwagi.pdf 806,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. MI uwagi.pdf 215,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. MI - uwagi.pdf 116,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPRM - uwagi.pdf 183,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF - uwagi.pdf 398,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIR - uwagi.pdf 99,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MON - uwagi.pdf 784,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MPIT - uwagi.docx 61 KB (doc) szczegóły pobierz
  MSZ - uwagi.pdf 157,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PGRP - uwagi.pdf 182,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Główny Geodeta Kr...u - uwagi.pdf 106,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Agencja Restruktury...a - uwagi.pdf 250,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Izb Ro...h - uwagi.pdf 47,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowy Ośrodek Ws... bez uwag.pdf 67,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podlaski Urząd Woj...i - uwagi.pdf 107,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Towarzystwo Obrotu ... - uwagi.pdf 199,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Małopolski - uwagi.pdf 203,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojewoda Podkarpack... bez uwag.doc 275 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wojewoda Świętokr... bez uwag.pdf 116,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NSZZ Solidarność - uwagi.pdf 448,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezes Urzędu Ochr...h - uwaga.pdf 137,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MRPiPS - uwagi.docx 305,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  RCL - uwagi.pdf 338,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szef Kontrwywiadu W...uwagi OCR.PDF 34,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zapraszające...nieniową.pdf 110,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zmieniające ...nferencji.pdf 114,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Minister Sprawiedli... - uwagi.docx 759,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Notari...a - uwagi.pdf 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MSWiA - uwagi.pdf 290,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KPRM SSMW - uwagi.pdf 4,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ - DPUE - uwagi.pdf 4,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL - uwagi redakcyjne.pdf 6,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó...agi (KPK).pdf 468,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó... 81, 84.).pdf 432,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó...rzewodnie.pdf 309,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krajowa Rada Radcó...- uwagi 2.pdf 494,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo zmieniające ... kwietnia.pdf 114,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  e_doreczenia_rejest...wag_01.00.pdf 3,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela wersja edyto...blikacji.xlsx 523,87 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się