2017-11-02

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - UD31

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach

Załączniki

  pismo do Kancelarii...ydenta RP.pdf 110,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do Kancelarii Sejmu RP.pdf 110,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do Kancelarii Senatu RP.pdf 111,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień.pdf 127,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...iniowania.pdf 134 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do KWRiST.pdf 109,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do związków...codawców.pdf 124,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt ustawy z za...zgodnień.pdf 272,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uzasadnienie do projektu.pdf 308,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR do projektu.pdf 674,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odwrócona tabela z...yberbezp.docx 31,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela zgodności d...yberbezp.docx 117,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uwagi - KPRM przewo...ący SKRM.PDF 154,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ministerstw...Finansów.pdf 266,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ministerstwo Rozwoju.pdf 175,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ministerstw...Narodowej.pdf 1005,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ministerstw...rodowiska.pdf 292,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ministerstw...nistracji.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ministerstwo Zdrowia.pdf 318,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Szef KPRM.PDF 389,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ministerstw...downictwa.pdf 8,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Ministerstwo Energii.pdf 203,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - KPRM - Mini...ecjalnych.pdf 4,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Rządowe Ce...egislacji.pdf 905,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - MSZ - opin...prawem UE.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Brak uwag - Sąd Najwyższy.pdf 50,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo ws. przekazan...yptologii.pdf 119,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Brak uwag - Urząd ...olejowego.pdf 154,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Biuro Bezpi...arodowego.pdf 193,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Generalny I...Osobowych.pdf 230,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Kancelaria Sejmu RP.PDF 272,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Krajowa Rad...Telewizji.pdf 100,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Kancelaria Senatu RP.PDF 221,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Komisja Nad...nansowego.pdf 282,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Narodowe Ce...i Rozwoju.pdf 126,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Naczelny Dy...stwowych.pdf 287,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Najwyższa ... Kontroli.pdf 149,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polska Akademia Nauk.pdf 171,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Narodowy Bank Polski.pdf 422,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Prokuratori...eralna RP.PDF 311,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Służba Ko...ojskowego.pdf 290,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Rządowe Ce...eczeństa.pdf 447,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Rada do Spr...yfryzacji.pdf 821,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Urząd Dozo...hnicznego.pdf 352,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Ubezpieczen...arancyjny.pdf 514,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Urząd Lotn...Cywilnego.pdf 282,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Urząd Komu...ronicznej.pdf 375,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Urząd Regu...nergetyki.pdf 193,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Zakład Ube...łecznych.pdf 183,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Federacja P... Polskich.pdf 157,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo ws. braku uwa...a „P....pdf 214,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Instytut Au...IA Polska.pdf 224,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Fundacja Be...zestrzeń.pdf 646,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Instytut Lo...zynowania.pdf 518,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Instytut Kościuszki.pdf 649,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Izba Gospod...a - pismo.pdf 253,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Business Centre Club.pdf 3,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Krajowa Izb...munikacji.pdf 445,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Krajowa Izb...ernetowej.pdf 350,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Izba Gospod...z uwagami.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Krajowa Sp...Kredytowa.pdf 253,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Krajowy Zwi...zielczych.pdf 406,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - od osoby fi...cznej (1).pdf 311,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - od osoby fi...cznej (2).pdf 436,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polska Izba...munikacji.pdf 680,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polska Izba...ronicznej.pdf 80,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polska Izba...zpieczeń.pdf 764,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polska Izba... Cyfrowej.pdf 831,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Konfederacja Lewiatan.pdf 6,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polskie Tow...nej (1....pdf 256,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Pracodawcy RP.PDF 334,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polskie Tow...nej (2....pdf 727,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Związek Ba...skich (1).pdf 458,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Związek Ba...skich (2).pdf 612,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Związek Pr...ji MED....pdf 251,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi - Polska Orga...Naftowego.pdf 6,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...- resorty.pdf 99,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...z opiniow.pdf 98,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...yfryzacji.pdf 95,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...ASK i UKE.pdf 96,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela zawierająca...godnień.docx 132,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tabela zawierająca... uzgod....pdf 994,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela zawierająca...niowania.docx 151,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tabela zawierająca...iniowania.pdf 809,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi - Prokuratura Krajowa.pdf 354,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela zawierająca...(RCL MSZ).pdf 569,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela zawierająca... Krajowa).pdf 375,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela zawierająca...blicznych.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się