2017-09-14

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych wraz z dokumentami towarzyszącymi.

 

Kontakt do osoby merytorycznej odpowiedzialnej za projekt: Dr Maciej Kawecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, adres email: maciej.kawecki@mc.gov.pl, tel. 22 245 58 52

 

Projekt znajduje się w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UC101

 

Projekt wraz z dokumentami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  UST_ODO_13.09.17_UZG. docx.pdf 216,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZAS_ODO_13.09.17_UZG. docx.pdf 634,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_ODO_13.09.17_UZG. docx.pdf 833,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do Kancelarii...denta RP .pdf 85,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do KWRiMNiE .pdf 85,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...licznych .pdf 104,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do opiniowania .pdf 105,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień .pdf 106,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do związków...aniowych .pdf 101,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do związków...wodowych .pdf 89,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo na KWRiST .pdf 99,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się