2018-03-30

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 wraz z pismami towarzyszącymi. 

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Załączniki

  projekt z uzasadnie...m na KSE.DOCX 723,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR - KPRM.DOC 162 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR - przepisy MGMiZS.DOC 234,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MRPiPS.DOC 653,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR GUS.DOC 234,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR IPN.DOC 150,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR KBW.DOC 202 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MC.DOCX 41,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR ME.DOC 163,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MEN.DOC 227 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MF.DOCX 41,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MI.DOC 207,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MIiR.DOC 200,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MKiDN.DOCX 110,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MNiSW - scalony.docx 83,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MON.DOC 163 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MS.DOC 197,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MSiT.DOCX 70,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MSWIA.DOCX 53,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MŚ.DOC 230,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR MZ.DOC 212 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR NBP.DOC 163,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR RCB.DOCX 34,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR Prokuratoria.docx 25,58 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się