2018-12-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Nr w wykazie prac: UD172

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  1. zm. ust._megaustawa UD172.pdf 236,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. OSR do projektu ...awy UD172.doc 482 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Uzasadnienie do ...tu UD172.docx 915,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo do KWRiST.pdf 97,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...blicznych.pdf 105,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do opiniowania.pdf 176,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do uzgodnień...sortowych.pdf 178,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo do związków...awodowych.pdf 103,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GUNB uwagi.pdf 107,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MEN uwagi.docx 88,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  ULC uwagi.pdf 260,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UOKiK uwagi.pdf 173,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UTK brak uwag.pdf 136,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZTK uwagi.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Exatel S.A. uwagi.pdf 214,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MF uwagi.pdf 292,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KIGEiT uwagi.pdf 610,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIIR uwagi.pdf 144,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MKiDN uwagi.pdf 85,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MI uwagi.pdf 931,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MS uwagi.pdf 138,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ uwagi.pdf 219,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MŚ uwagi.pdf 315,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MZ uwagi.pdf 196,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pełnomocnik Rządu...nej uwagi.pdf 154,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PGRP uwagi.pdf 112,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIIB uwagi.pdf 220,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pracodawcy RP uwagi.pdf 441,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PUODO uwagi.pdf 135,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PTPiREE uwagi.pdf 526,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL uwagi.pdf 205,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UKE uwagi.pdf 545,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  URE uwagi.pdf 267,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZPP uwagi.pdf 1,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Instytut Północny uwagi.pdf 167,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PATRIZIA Frankfurt ...aft uwagi.pdf 360,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KIKE uwagi.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PIIT uwagi.pdf 1005,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polska Rada Centró...ych uwagi.pdf 564,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Porozumienie Zielon...kie uwagi.pdf 187,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T-Mobile uwagi.pdf 547,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Widzialni uwagi.pdf 154,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PIKE uwagi.pdf 732,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się