2018-04-05

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (UC113)

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (UC113)

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Beata Dobrzyńska-Borucka – Wydział Regulacyjny w Departamencie Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, tel. 22 245-57-87

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Rady Ministrów – UC113

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  2. UST_zm_ust_PT 70...godność.pdf 2,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. UST_zm_ust_PT 70...er. WORD.docx 79,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Pismo uzgodnieni...resortowe.pdf 91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Pismo konsultacj...publiczne.pdf 92,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Pismo do zw. zaw...ac. + RDS.pdf 113,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Pismo opiniowanie.pdf 89,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.2 Uwaga Przewodni...4.2018 r..pdf 108,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.3 Uwagi MPiT 5.04.2018 r..pdf 61,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.1 Opinia MSZ - 30.03.2018.pdf 147,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.4 Uwaga MSWiA 6.04.2018.pdf 27,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.5 Uwagi MF 6.04.2018 r..pdf 225,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.6 Uwagi RCL 9.04.2018.pdf 111,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.7 Uwaga KRRiTV 9.04.2018.pdf 149,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.9 Uwagi BCC 7.05.2018.pdf 220,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.7 Uwaga KRRiTV 9.04.2018.pdf 149,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.10 Uwagi Konfeder...3.04.2018.pdf 330,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.11 Bez uwag PKN 4.04.2018.docx 12,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.8 Uwagi NSZZ Soli...8.05.2018.PDF 4,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2.12 Uwagi Pracodaw...5.04.2018.pdf 193,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.13 Uwagi Polkomte...3.04.2018.pdf 420,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.14 Uwagi EXATEL S...7.04.2018.pdf 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2.15 Uwagi EMITEL S...9.04.2018.pdf 207,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.16 Uwagi P4 17.04...0.04.2018.pdf 154,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.17 Uwagi PIRC 16.04.2018.pdf 500,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.18 Uwagi TVN 20.04.2018.pdf 408,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.19 Uwagi PIIT 23.04.2018.pdf 662,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.20 Uwagi KIGEiT 20.04.2018.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2.23 Bez uwag Poroz...9.04.2018.pdf 137,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.22 Uwagi TV Polsa...7.04.2018.pdf 262,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.21 Uwagi T-Mobile...9.04.2018.pdf 670,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C pismo nowy termi...EiT UZGII.pdf 116,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C Polkomtel UZG II.pdf 555,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi KRRiT UZG II.pdf 167,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C PIKE UZG II.pdf 2,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi KIGEiT UZG II.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi MF UZG II.pdf 234,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi Lewiatan UZG II.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi MGMiŻŚ UZG II.doc 95,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2C uwagi MON UZG II.pdf 163,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2c uwagi MPiT UZG II.pdf 263,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi MSZ UZG II.pdf 173,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi P4 UZG II.pdf 195,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi PIRC UZG II.pdf 310,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi RCL UZG II.pdf 33,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi T-Mobile UZG II.pdf 565,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odwrócona tabela z...ci PT 700.doc 284,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2C uwagi UKE UZG II.pdf 421,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tabela zgodności.doc 156 KB (doc) szczegóły pobierz
  2C uwagi Netia UZG II.pdf 327,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi PIIT UZG II.pdf 425,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi Pracodawcy RP UZG II.pdf 187,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi MI UZG II.pdf 174,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi RCL UZG II cz. 2.pdf 193,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2C uwagi MSWiA 2 UZG II .pdf 22,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tabela uwag konsult..._20.12.18.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KSE - pismo MC 13.12.2018.pdf 93,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSE - odwrócona ta...3.12.2018.pdf 846,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSE - opinia MSZ 13.12.2018.pdf 173,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSE - raport z kons...3.12.2018.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KSE - tabela II uzg...13.12.208.pdf 771,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KSE - tabela zgodno...3.12.2018.pdf 439,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt Pt 700 13.12.2018.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - opinia MSZ 13.12.2018.pdf 173,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - pismo MC 13.12.2018.pdf 95,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - lista kontro...3.12.2018.pdf 529,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - protokół r...3.12.2018.pdf 538,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - raport z kon... 13.12.18.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - tabela II uz...13.12.208.pdf 772 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - tabela legis...3.12.2018.pdf 365,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRMC - zestawienie ...3.12.2018.pdf 771,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustalenia KRMC (1).pdf 105,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MGMiŻŚ (1) 19.12.2018.pdf 271,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi UKE - 17.12.2018 (5).pdf 344,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MGMiŻŚ (2) 19.12.2018.pdf 198,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi UKE - 20.12.2018 (3).pdf 387,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRM opinia MSZ 19.12.2018 (1).pdf 177 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRM projekt rozporz...t. 120 pt.pdf 397,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KRM raport z konsul...9.12.2018.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KRM tabela II uzgod...9.12.2018.pdf 762,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo na SKRM 19.12.2018.pdf 87,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  notatka na KRM PT 700.pdf 361,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt Pt 700 19 1...2028 last.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się