2017-02-14

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt zarządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  ZARZ PRM ZESPÓŁ S... 14.02.17.pdf 144,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień.pdf 98,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bu ABW.pdf 115,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z KPRM.pdf 20,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do Szefa KPRM.pdf 100,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSWiA.pdf 180,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi RCL.pdf 90,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi RCB.pdf 282,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wystąpienie do PRM.pdf 99,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z KPRM ...zeniu MON.pdf 96,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo z KPRM_organ ...ciwy MON.pdf 84,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się