Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
29/MC/DK/17 Przygotowanie strategii i realizację działań PR w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
dialog konkurencyjny  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Minister Cyfryzacji  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Królewska  
Numer budynku
27  
Data publikacji od
2018-01-12  
Data publikacji do
2020-01-31  
Termin składania ofert
2018-02-15 11:30  
1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.
2. W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł.
 

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó..._MC_DK_17.pdf 128,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS POTRZEB ZAMAWI..._MC_DK_17.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załaczniki od 3 do...MC_DK_17.docx 87,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ_29_MC_DK_17.zip 20,93 KB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros..._MC_DK_17.pdf 79,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie zmian_w..._MC_DK_17.pdf 78,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...017_01_24.pdf 95,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pyt. ... 24012018.pdf 680,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pyt. .... OPiWZ 2.pdf 639,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc..._MC_PN_17.pdf 428,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenia_o_prz...MC_DK_17.docx 77,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie_Inform..._MC_PN_17.pdf 470,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...MC_DK_17 .pdf 286,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się